Notícies

Les competències toves en un món digitalitzat

El teixit empresarial català arrossega, des de fa anys, les conseqüències del desajust entre les competències que demanda el sistema productiu i el nivell de qualificació de la població activa.