COMPETÈNCIES TOVES PER NIVELL D’ESCOLARITAT I ANYS D'EXPERIÈNCIA

Coneixes quines són les habilitats i competències toves més sol·licitades en els diferents nivells de formació i d’experiència?

Aprofundeix en l’anàlisi específica de competències per nivell d’escolaritat i experiència laboral!

I A MÉS...