Presència interocupacional i intersectorial:
Competències digitals i digitals avançades

Fins a quin punt són transversals els coneixements i les habilitats digitals i les digitals avançades?

Informa’t de quines competències digitals predominen als diferents sectors i ocupacions per afrontar la transformació digital.

Ubiqüitat: competències digitals

Explora com aquestes competències digitals es consoliden en diferents àmbits professionals, assegurant una transició fluida de l’analògic al digital.

Sabies que?

Les competències digitals més comunes i transferibles es vinculen amb l’ús de processadors de text i fulls de càlcul. El seu domini s’ha estès a diversos sectors i ocupacions, incloent-hi aquelles de caràcter més manual, cosa que facilita l’adaptació i l’eficiència en el treball quotidià.

Ubiqüitat: competències digitals avançades

Sabies que?

La programació informàtica i els llenguatges de guió o “script” són les competències digitals avançades més ubiqües als diferents sectors d’activitat. Aquests llenguatges permeten l’automatització de tasques repetitives en el desenvolupament de programari.

I A MÉS...