LES COMPETÈNCIES TOVES EN UN MÓN DIGITALITZAT:

El valor humà enfront del progrés tecnològic

Què està passant amb les competències toves?

En un món cada cop més digitalitzat i automatitzat augmenta l’interès per competències tan humanes com treballar en equip, adaptar-se al canvi o el lideratge. A què és degut això? Què són les competències toves? I sobretot, què està passant a Catalunya en aquesta matèria i com t’afecta?

Et donem respostes elaborades a partir d’1,7 milions de vacants laborals publicades en línia, que donen informació del que s’està demanant al mercat de treball a Catalunya!

Demanda per categoria de competències toves

Competències d’autogestió

Són aquelles que permeten a l’individu entendre i controlar les seves pròpies capacitats i limitacions per gestionar la seva feina en diferents contextos.

Competències socials i de comunicació

Inclouen aquelles capacitats d’establir relacions interpersonals positives i productives a la feina.

Competències de raonament

Són capacitats cognitives que es poden aplicar de forma transversal a les diferents feines, com els processos de conceptualització, anàlisi, síntesi i/o avaluació de la informació.

Font: Dades de vacants en línia (Lightcast) publicades a Catalunya en el període 07/18-06/23. Al gràfic, els percentatges de vacants amb competències d’autogestió, socials i de comunicació i de raonament es calculen sobre el total de vacants de fonts estables que requereixen almenys una competència.

Sabies que?

La demanda de competències toves està en alça! El 2023, 7 de cada 10 vacants ofertes en línia a Catalunya requerien algun tipus de competència tova. Destaquen les competències d’autogestió i socials com les més influents en aquesta tendència.

Les 10 competències toves més demandades

Sabies que?

“Adaptar-se al canvi” és la competència tova més sol·licitada a Catalunya. El 95% de sectors i el 68% d’ocupacions la demanen de forma significativa.

La competència “Treballar en equip” es concentra especialment al sector de les activitats professionals, científiques i tècniques: el 24% de les vacants que requereixen aquesta habilitat es localitzen en aquest àmbit.

“Resoldre problemes” s’ha demanat de forma significativa en el 72% dels sectors i en el 40% de les ocupacions, destacant especialment a les ocupacions TIC. També són aquestes ocupacions les que concentren la demanda de “Pensar de manera creativa”.

Adaptar-se al canvi

No Data Found

Treballar en equip

No Data Found

Resoldre problemes

No Data Found

Assumir la responsabilitat

No Data Found

Dirigir altres persones

No Data Found

Gestionar el temps

No Data Found

Pensar de manera creativa

No Data Found

Promoure idees, projectes o serveis

No Data Found

Acceptar les crítiques i l'orientació

No Data Found

Gestionar l'estrès

No Data Found

Font: Dades de vacants en línia (Lightcast) publicades a Catalunya en el període 07/22-06/23. Els percentatges de competències toves es calculen sobre el total de vacants que demanden almenys una competència en el període.

Què opinen les empreses de les competències?