Sectors d’activitat i digitalització del talent

Coneix quins sectors d’activitat tenen una demanda més intensiva de competències digitals i digitals avançades.  

Descobreix quines són les àrees amb una major necessitat d’habilitats tecnològiques per entendre millor de quina manera la digitalització està transformant el mercat laboral.

Percentatge de la demanda de competències digitals
(bàsiques i avançades) per sector d’activitat

Sabies que?

Els sectors de la informació i la comunicació, les activitats professionals, científiques i tècniques, i el sector financer són els més intensius en competències digitals avançades.

En canvi, els requisits de talent digital en sectors vinculats amb l’atenció a les persones, com el sector d’activitats de salut humana i treball social o d’allotjament i serveis de menjars, continuen sent baixos, tant pel que fa a les competències digitals en general com a les avançades.

Percentatge de la demanda de competències digitals
avançades per sector d’activitat

I A MÉS...