MAPA D'OCUPACIONS A CATALUNYA

Explora com es distribueixen geogràficament les oportunitats laborals a Catalunya per a cada ocupació.

Aquesta anàlisi et permetrà entendre les dinàmiques regionals del mercat de treball i detectar noves tendències regionals.

I A MÉS...