Competències digitals al mercat de treball

Explora l’impacte de la transformació digital en la demanda de talent!

Sabies que?

Les competències digitals més demandades a Catalunya estan relacionades amb l’alfabetització digital bàsica i intermèdia. Tot i això, la demanda de competències digitals avançades va en augment! La programació informàtica i el domini de sistemes TIC se situen en el top 10 de les competències digitals més demandades.

I A MÉS...