La UOC i PIMEC presenten el Baròmetre d’Ocupacions i Competències de Catalunya que permetrà conèixer les demandes i necessitats del mercat de treball

Barcelona, 15 de març del 2024.
La UOC i PIMEC han presentat avui el Baròmetre d’Ocupacions i Competències de Catalunya, el qual permetrà conèixer les demandes i les necessitats del mercat de treball. Entre altres qüestions, aquest indica que la capacitat dels professionals per adaptar-se al canvi és la competència més valorada per les empreses a l’hora de contractar futurs professionals.

Així, aquesta nova eina, desenvolupada col·laborativament per ambdues entitats,  agrega i fa seguiment de la demanda del mercat de treball a partir de l’anàlisi de la informació actualitzada de les ofertes de treball, d’una banda, i del recull de les necessitats explícites del teixit empresarial, de l’altra, cosa que permet  conèixer amb profunditat l’evolució de les ocupacions i les competències del mercat de treball a Catalunya. L’objectiu és facilitar el disseny d’estratègies de polítiques d’ocupació i formació eficients que donin resposta a les necessitats de les empreses, principalment a pimes, a optimitzar la cerca de talent i el desenvolupament professional de les persones treballadores, alhora que contribuirà a l’orientació dels futurs professionals.

En una anàlisi elaborada conjuntament per la Unitat de Prospectiva i Anàlisi Laboral de la UOC i PIMEC -que aporta el seu profund coneixement sectorial i actua com a vincle entre el món acadèmic i les empreses- el Baròmetre ha detectat que adaptar-se al canvi és la competència tova més demandada per part de les empreses en tots els àmbits professionals, constatant que un 51% de les ofertes laborals publicades a Catalunya el 2023 requerien aquesta competència. En aquest sentit, és demanada en la majoria de sectors (96%) i ocupacions (68%), “fet que indica la seva importància transversal en el mercat laboral català”, segons explica Carme Pagès, professora i investigadora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. “Durant l’any passat, sis de cada deu vacants al mercat de treball demanaven competències d’autogestió, com ara adaptar-se al canvi i assumir la responsabilitat. Quatre de cada deu vacants sol·licitaven competències socials i de comunicació, com treballar en equip i dirigir altres, mentre que tres de cada deu mencionaven capacitats de raonament, com resoldre problemes i pensar creativament”, explica Pagès.
 
Així mateix, en el rànquing de competències demandades per les empreses, la segona més sol·licitada va ser assumir la responsabilitat (29%), seguida de gestionar el temps (27%), acceptar les crítiques i l’orientació (19%), gestionar l’estrès (18%) i mostrar iniciativa (18%). Altres competències que també són presents en els requisits de les ofertes de treball, són mostrar compromís (11%), gestionar la qualitat (10%), treballar de manera independent (10%), mostrar determinació (9%) i treballar eficientment (4%).
 
Aquests tipus de competències s’anomenen “toves” (soft skills) i són considerades habilitats humanes úniques enfront de la creixent automatització i tecnologia. “A Catalunya, set de cada deu vacants laborals requereixen algun tipus de competència tova, superant la mitjana espanyola. En l’últim any, la demanda d’aquestes competències ha experimentat un augment significatiu, arribant al 72,5%, cinc punts percentuals per sobre de la xifra enregistrada al començament de la nostra anàlisi (juliol del 2018)”, explica la professora i investigadora de la UOC. “Aquest increment es dona per l’augment de la demanda de competències socials i de comunicació, així com d’autogestió”, explica Sílvia Miró, directora de l’Àrea de Treball de PIMEC.
 
En el rànquing de competències toves demandades per les empreses, la segona més sol·licitada va ser Treballar en equips (40%), seguida de Resoldre problemes (30%), Assumir la responsabilitat (29%), Dirigir altres persones (27%), Gestionar el temps (27%), Pensar de manera creativa (25%), Promoure idees, productes o serveis (23%), Acceptar les crítiques i l’orientació (19%) i, Mostrar iniciativa (18%). Altres competències que també són presents en els requeriments de les ofertes de treball, encara que no en tanta mesura, són Delegar responsabilitats (14%), Mostrar compromís (11%), Informar de fets (11%), Gestionar la qualitat (10%), Treballar de manera independent (10%), Pensar de manera analítica (9%), Mostrar determinació (9%), Planificar (8%), Resoldre conflictes (6%), Treballar eficientment (4%) i Pensar de manera holística (3%).
 
Analistes de sistemes i programadors, els més demandats
 
Entre les dades clau sobre el mercat de treball posades de manifest pel Baròmetre destaca que les ocupacions relacionades amb la tecnologia són les que tenen més vacants. Els analistes de sistemes van representar el 3,2% de les ofertes de treball i els desenvolupadors de programari el 3,1% durant el 2023. També hi ha una demanda considerable de professionals de l’àmbit comercial i la publicitat i de l’àmbit de les instal·lacions, aquests darrers són particularment buscats a les demarcacions de Tarragona i Lleida.
 
Cercador de competències i actualitzacions periòdiques
 
El Baròmetre es constitueix com una eina dinàmica que es focalitzarà en qüestions específiques relatives als canvis del mercat laboral, a través de la publicació trimestral dels anomenats “Tema Focus” i que estarà a disposició de professionals, empreses i administracions, amb l’objectiu de proveir d’informació actualitzada a professionals, empreses i administracions per facilitar la presa de decisions i la definició de les estratègies i polítiques corresponents. En definitiva, assegura Miró, “es tracta de proporcionar una eina útil i accessible Que proporcioni dades rellevants sobre el mercat de treball als responsables de recursos humans, a l’administració pública i als ciutadans”. El primer recurs a disposició dels usuaris serà un cercador de competències per a fer costat a les empreses en la cerca de talent i orientar a les persones en la definició dels seus itineraris formatius i professionals, basant-se en les tendències ocupacionals del mercat.
 
Aliança de la UOC i PIMEC
 
Per a la rectora de la UOC, Àngels Fitó, projectes com aquest són “fruit d’un treball de col·laboració institucional” i tenen la intenció de “proveir d’informació i coneixement rellevant sobre el mercat laboral a les empreses i la societat en general en un moment en què la transició tecnològica i ecològica altera les dinàmiques econòmiques i socials”. I afegeix: “La informació que s’oferirà i es difondrà preveu facilitar, entre d’altres, el disseny d’estratègies i polítiques d’ocupació i formació eficients que s’ajustin a les necessitats actuals i futures del teixit empresarial, i en especial de les pimes catalanes”, conclou Fitó, que és doctora en Ciències Econòmiques.
 
En la seva intervenció, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha dit sobre el baròmetre que “és un projecte estratègic i de país”. “Sovint parlem de la necessitat d’establir sinergies i avui ho escenifiquem amb una de les universitats més centrades en l’àmbit de l’empresa, ja que unim el nostre know how i presentem aquesta eina necessària i essencial pel teixit empresarial i econòmic del país”, ha afegit.

Seguidament, ha constatat que una de les problemàtiques que sempre destaquen els empresaris i empresàries és la dificultat per trobar personal qualificat: “Això es produeix per molts motius i el principal és que tenim un mercat de treball descompensat i invertit”. Per aquest motiu, ha insistit en la idea que “aquest baròmetre és important per l’anàlisi que fa del mercat de treball, i per la feina de pedagogia sobre les competències”.

“En un món on la intel·ligència artificial està cridada a tenir un rol de protagonisme, hi ha un element diferencial que és l’autenticitat. Per això, cal que posem les persones al centre; ajudant-les a adaptar-se al canvi, treballar en equip i resoldre problemes”, ha finalitzat el seu discurs.