El Baròmetre de la UOC i PIMEC constata la posició de lideratge de les empreses catalanes en digitalització a través de l’anàlisi de les ofertes de treballs dels últims cinc anys

Catalunya, amb un 27%, destaca per sobre de la mitjana estatal en competències digitals avançades, segons l’anàlisi de les ofertes de treball dels darrers 5 anys elaborat pel Baròmetre de competències i ocupacions de la UOC i PIMEC.
Els coneixements digitals en negocis i vendes, juntament amb la programació, són les competències digitals més sol·licitades

Les empreses catalanes se situen per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol pel que fa a la demanda de competències digitals en les seves ofertes de feina, així s’ha comprovat a través d’un nou estudi sobre el mercat de treball català fet per l’equip d’investigació de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC en col·laboració amb PIMEC en el marc del projecte comú Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya. El Baròmetre se centra en l’anàlisi de les tendències ocupacionals, proporcionant xifres clau i dades essencials a partir del contingut de les ofertes de treball publicades a Catalunya.

El darrer estudi del baròmetre, presentat el 4 de juliol, mostra quin és l’abast de la transformació digital en la demanda de treball de les empreses catalanes a partir de l’anàlisi de les competències sol·licitades en les ofertes de treball dels darrers cinc anys a Catalunya. En concret, s’han analitzat les ofertes publicades pel teixit empresarial català en el període comprès entre juliol de 2018 i juny del 2023.

Per mesurar l’abast de la transformació digital, els autors de l’estudi han desenvolupat una taxonomia de competències digitals basada en la classificació d’ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) i els treballs de l’OCDE, classificant les competències en digitals i no digitals, i dins de les digitals, en avançades i no avançades. Aquest ha estat un dels reptes més importants de l’estudi.

Catalunya, en posició de lideratge en el marc de l’Estat espanyol

Els resultats de l’estudi ofereixen una visió detallada de la digitalització en el mercat laboral català que permetrà a les empreses i els professionals adaptar-se als nous reptes tecnològics. L’anàlisi que han fet la UOC i PIMEC ha permès comprovar que Catalunya és la segona comunitat autònoma d’Espanya amb més demanda de competències digitals, només per darrere de la Comunitat de Madrid. Això inclou tant les competències digitals bàsiques com les avançades associades a la indústria 4.0. Segons Carme Pagès Serra, professora i investigadora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, “Catalunya destaca especialment en la demanda de competències digitals relacionades amb els negocis i vendes digitals, situant-se en un 17%, un 22% per sobre de la mitjana de l’estat”.

Les competències digitals més sol·licitades

Les competències més demandades a Catalunya estan generalment associades a les tecnologies introduïdes a la tercera revolució industrial, com ara tenir coneixements informàtics bàsics, utilitzar Microsoft Office i dominar programes d’ofimàtica. No obstant això, dues competències digitals avançades apareixen entre les deu més sol·licitades: els coneixements en programació informàtica (12,3%) i els sistemes TIC empresarials (11,4%). Els requisits d’alfabetització digitals dominen entre les ocupacions de tots els sectors i ocupacions, inclòs d’aquelles de caràcter més manual. En canvi, les competències digitals avançades tenen una presència encara moderada entre els sectors no especialitzats en tecnologies de la informació i la comunicació.

Sílvia Miró, directora de l’àrea de treball de PIMEC explica que “la digitalització avançada ha incidit especialment en les ocupacions TIC, però la seva internalització a les ocupacions de la resta de sectors no pròpiament digitals és encara incipient. Només un 25% de les ofertes de treball amb competències digitals provenen de sectors fora del TIC”.

Distribució sectorial de la demanda de competències digitals avançades

La demanda de competències digitals avançades es concentra principalment en els sectors de la informació i la comunicació. En aquests sectors, gairebé 6 de cada 10 vacants requereixen competències digitals avançades. A fora del sector TIC, la demanda més gran es troba en les activitats científiques i tècniques (38,1%), el sector financer (26%) i les activitats i serveis administratius i de suport (22,4%).

Les necessitats de les MIPIMES

L’estudi subratlla la necessitat de continuar fomentant la formació contínua i la col·laboració entre entitats formative si empresarials per millorar el domini de competències digitals avançades als sectors no especialitzats en tecnologies de la informació i la comunicació per aprofitar les innovacions recents i facilitar la transició digital.

A banda de l’estudi sobre la demanda de competències digitals a través de l’anàlisi de les ofertes de treball publicades en línia, la UOC i PIMEC han elaborat una enquesta de transformació digital per “conèixer quins processos de digitalització estan portant a terme les PIMES catalanes”, explica Miriam Durán, investigadora a la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC. D’aquesta manera es vol conèixer quines són  les seves necessitats formatives i de talent pel futur. L’enquesta està disponible en línia per les MIPIMES, accessible a la web del Baròmetre. Els resultats de l’enquesta es publicaran a final d’any.