Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya
Ofereix informació detallada i fàcilment comprensible de les ocupacions i les competències demandades en el mercat de treball a través de l’anàlisi de les ofertes en línia publicades a Catalunya.
Previous slide
Next slide

El mercat de treball a Catalunya

Explora les últimes tendències de les vacants publicades en línia a Catalunya!

Coneix el nostre cercador de competències

Saps quines són les competències clau per a les ocupacions actuals?

Competències toves més demandades

En el mercat de treball actual esdevenen essencials per a l’èxit professional.

NOU TEMA FOCUS !

Zoom PIMEC, les pimes
opinen

Les pimes opinen sobre les tendències i el futur del mercat de treball.

Ara posem focus a...

Les Competències “toves” en un món digitalitzat:
El valor humà enfront del progrés tecnològic

Les 10 competències toves més demandades

Sabies que?

“Adaptar-se al canvi” és la competència tova més sol·licitada a Catalunya. El 95% de sectors i el 68% d’ocupacions la demanen de forma significativa.

La competència “Treballar en equip” es concentra especialment al sector de les activitats professionals, científiques i tècniques: el 24% de les vacants que requereixen aquesta habilitat es localitzen en aquest àmbit.

“Resoldre problemes” s’ha demanat de forma significativa en el 70% dels sectors i en el 40% de les ocupacions, destacant especialment a les ocupacions TIC. També són aquestes ocupacions les que concentren la demanda de “Pensar de manera creativa”.

Adaptar-se al canvi

No Data Found

Treballar en equip

No Data Found

Resoldre problemes

No Data Found

Assumir la responsabilitat

No Data Found

Dirigir altres persones

No Data Found

Gestionar el temps

No Data Found

Pensar de manera creativa

No Data Found

Promoure idees, projectes o serveis

No Data Found

Acceptar les crítiques i l'orientació

No Data Found

Gestionar l'estrès

No Data Found

Notícies destacades

Les competències toves en un món digitalitzat

El teixit empresarial català arrossega, des de fa anys, les conseqüències del desajust entre les competències que demanda el sistema productiu i el nivell de qualificació de la població activa.